Föregående sida

Gerhart “Gert“ Ludwig

f. 17/3 1921. Hemort: Niederlahnstein, Sauergasse 1.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter. Civilt yrke: Schiffer.

Truppförband: 7./La.Pionier-Bataillon 128.

Fältpostnummer: 00387.

Identitetsnummer: 699/4.Pi.Ers.Batl.34.

Närmaste anförvant: Fräulein Aase Bröchner.

Adress: Aahus Danmark Tordenskjoldsgade34 II Ostgot 11.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i bogserbåten Gulbis eller pråmen 832.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 14. / 5. 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"