Föregående sida

Karl Maas

f. 16/3 1899. Hemort: Homberg-Niederrhein, Duisburgerstrasse 180.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter. Civilt yrke: Kaufm. Angestellter.

Registernummer: VII H 189.

Truppförband: Ortskommandantur I/ 633.

Identitetsnummer: 9252 Ld.Schtz.Ers.Btl.6.

Närmaste anförvant: Dietrich Maas.

Adress: Homberg-Niederrhein, Duisburgerstrasse 180.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den10/5 1945 vid  Faludden, Öja socken i bogserbåten Gulbis eller pråmen 832.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Beredskapssjh. Malmö 29/11 1945.

Avsänd till Rinkaby 22/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9. / 5. 1945.

Avtp 25/1 1946.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"