Föregående sida

Günther Nicolaus Menning

f. 18/3 1924. Hemort: Landsweiler / Reden Saal. Mittelstrasse 7.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter. Civilt yrke: Lärling vid järnvägen.

Registernummer: VII L 1037, VII H 1037.

Truppförband: Stamm Komp.Pionier-Ersatz-Bataillon 33.

Identitetsnummer: 133.

Närmaste anförvant: Moder: Elisabet Menning.

Adress: Landsweiler / Reden Saal. Mittelstrasse 7.

Avreste från Paulshafen den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ronehamn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus för Vuln. sclopeter. neurit. glob. et sclop. dx. + app. ac. a mar (?)

Utskriven den 1/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"