Föregående sida

Arthur Meyer

f. 26/12 1903. Hemort: Hamburg-Gross-Borstel, Briekwiesentrasse 12.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Unteroffizier. Civilt yrke: Damfrisör. Damenfriseur.

Registernummer: VII H 354.

Truppförband: Gendarmerie Kurland (Bevollmächtiger).

Fältpostnummer: 47182.

Identitetsnummer: 1958/3.Ers.Kraftf.Ers.Abt.10.

Närmaste anförvant: Frau Charlotte Meyer, geb. Mühle.

Adress: Hamburg-Gross-Borstel, Brikwiesentrasse 12.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9. / 5. 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.                                        

 

 

F Ö R T E C K N I N G. över vapen, vilka av lfsk i Roma d.t omhändertagits hos baltiska flyktingar den 9 och 10 maj 1945 i Herrvik och Ljugarn. Kulsprutepistol   1 st. nr. 5939 typ Schmeisser     ägare Uffz Meyer

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"