Föregående sida

Georg Mietke

f. 26/4 1900. Hemort: Stadt Calau / Niederlausitz, Posenerstrasse 3.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Zug-Wachtmeister. Civilt yrke: Wender.

Registernummer: VII H 363.

Truppförband: (Polizei-) Gebietsführer Windau.

Fältpostnummer: 40534 St.

Identitetsnummer: 30/Gend.Zug mot. Nr. 10.

Närmaste anförvant: Frau Emma Miethke geb. Hockun.

Adress: St. Calau / Niederlausitz, Posenerstrasse 3.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i bogserbåten Gulbis eller pråmen 832.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Beredskapssjh i Malmö 29/11 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10. / 5. 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"