Föregående sida

Karl Minar

f. 18/9 1900. Hemort: Wien, Schöngasse 11/22.

 

Nationalitet: Tysk, Österrikare (Österrike var sedan 1938 en del av Tyskland, Ostmark).

Grad: Stabsgefreiter. Civilt yrke: Slaktare. Schlachter.

Registernummer: VII H 123.

Truppförband: Hafenkapitän Windau.

Fältpostnummer: M 11786.

Identitetsnummer: O 24161 MS.

Närmaste anförvant: Leopoldine Minar.

Adress: Wien, Schöngasse 11/22.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i bogserbåten Gulbis eller pråmen 832.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9. / 5. 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"