Föregående sida

Pēteris Apkalns

f. 3/2 1898. Hemort: Riga, Elkustrasse 1. Han avled i Kanada efter 1970.

Yrke/titel: Hauptmann (Kapten). Civilt yrke: Funkingenieur.

Han anlände den 9/5 1945 till Ronehamn.

Registernummer: VII H 368, IR / 1086.

Truppförband: Lettisches Bau-Pionier-Bataillon 5.

Fältpostnummer: 20 624.

Identitetsnummer: 2836/Grenzschutz L 4

Avreste den 8/5 1945 från Paulshafen.

Tillfångatagen (omhändertagen) vid Nordgotland.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till I R 12/10 1945.

Avsänd till Prov tuberksjh Växjö 29/11 1945.

Avsänd till Int. lägret i Gälltofta 5/1 1946.

Avsänd till Trelleborg 25/1 1946.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9./5. 1945.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow.

Utlämnad till Sovjetunionen.

Dömd till 25 år, i Gulag nio år, senare tillåten att emigrera till sin hustru i Kanada. Han avled i Kanada efter 1970.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"