Föregående sida

Helmut Bohlmann

f. 22/11 1913. Hemort: Hannover, Shaufelderstrasse 5a.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Stabsgefreiter. Civilt yrke: Autoschlosser.

Registernummer: VII H 420.

Truppförband: schwere Blankdraht-Kompanie (motorisiert) 145.

Fältpostnummer: 04724.

Identitetsnummer: 35  FSP.Kol.5.

Närmaste anförvant: Irmgard Bohlmann.

Adress: Burhave, Ks. Oldenburg bei Erna v. Häfen.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Stångudden, När socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med "Kuban".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"