Föregående sida

Franz Niewels

f. 26/10 1899. Hemort: Dortmund, Lessinstrasse 66.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Stabsgefreiter. Civilt yrke: Murare. Maurer

Registernummer: VII H 465.

Truppförband: III.Komp. Kraftfahrer-Abteilung 584.

Fältpostnummer: 26656.

Identitetsnummer: 27/Krftf.Abt.584 3./Komp.

Närmaste anförvant: Wally Niewels.

Adress: Ringfurt bei Tangerhütte bei Familie Holzvoigt.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Östergarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Beredskapssjh Malmö 30/11 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11/5 1945.

Avtp 15/12 1945 med "Beloostrow".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"