Föregående sida

Karl-Otto Bohlmann

f. 2/4 1905. Hemort: Friedland / Mecklenburg, Eichenstrasse 9.

Registernummer: VII H 170.

Yrke/titel: Oberleutnant. Civilt yrke: "Studienrat"

Truppförband: Ortskommandantur I/633.

Fältpostnummer: 30477.

Identitetsnummer: 4  l./Inf.Rgt.172.

Närmaste anförvant: Wilma Bohlmann.

Adress: SchWerin/Mecklbg., Knaudstarasse 14.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Faludden, Öja socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Bersjh Hässleholm 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 12/5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"