Föregående sida

Hans Boit

f. 22/4 1924. Hemort: Königsberg / Preussen, Zeithenstrasse 9.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel. Oberleutnant. "Civilt" yrke: Soldat.

Registernummer: VII H 500.

Truppförband: Stab Artillerie-Regiment 11.

Fältpostnummer: 21 615.  (31 615)

Identitetsnummer: 5219  2.Art.Ers.Abt.11.

Närmaste anförvant: Hasso Boit.

Adress: Parchim / Mecklenburg, Hermann Göringstrasse 21.

Avreste den 8/5 1945 från Paulshafen.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 12/5 1945 vid Herrvik, Östergarns socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Bersjh Hässleholm 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 12 / 5 1945.

Avtp 15712 1945 med "Beloostrow".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"