Föregående sida

Wilhelm von der Pahlen

f. 24/3 1917. Hemort: Vehlefanz / Osthavelland, Breitestrasse 48. Ny adr. d. 11/9-45 Dehnenhorst b/ Bremen.

  

Nationalitet: Tysk (Till den 15/12 1939 lettisk medborgare).

Grad: f.d. Fahnenjunker- Unteroffizier, sedan den 1/11 1943 i ... som tolk. Civilt yrke: Student.

Registernummer: VII H 527, III/B 1441.

Truppförband: 4.Grenadier-Ersatz-Bataillon 600.

Fältpostnummer: 48848.

Identitetsnummer: 530 F.P.Nr.32775 I.Btl.

Närmaste anförvant: Lilli v.d. Pahlen (Mutter).

Adress: Vehlefanz / Osthavelland, Breitestrasse 48.

Avreste den 8/5 1945 från südl. Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 12/5 1945 vid Herrvik, Östergarns socken.

Avsänd till Garnisionssjh. Sthlm. 27/8 1945.

Avsänd till IIIB (Backamo) 8/9 1945.

Avsänd till Bersjh. Borås     / .

Avsänd till Bersjh Hässleholm 28/12 1945.

Avsänd till UK 14/4 1946.

9.Kp.  Till Sjh. Borås det? 13.00? 29/11 -45.

trpt. 664.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lager Lingen, Havdhem ankomst  12/5

1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Backamo 8.9.45.

Ej utr. 29/ -47.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"