Föregående sida

Wilhelm Borchert

f. 12/4 1908. Hemort: Mosigkau-Dessau, Adolf Hitler Strasse 30.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Obergefreiter. Civilt yrke: Murare.

Gift med Waldraut.

Registernummer: VII L VII H 1046.

Truppförband: 3./Pionier-Abteilung 671. (67)

Fältpostnummer: 31 572.

Identitetsnummer: 304.

Närmaste anförvant: Hustru: Waldraut Borchert.

Adress: som ovan / ändring 15/7 till Klossow bei Küstrin, Neu...?

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) 9/5 1945vid Burgsvik, Öja socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Lärbro 10/51945.  

Avsänd till Havdhem 1/6 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L. ankomst 10/5 1945.

Avtp. 2/12 1945 med Kuban.

Inskriven den 10/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus för Videsdenitri(?) axillae(?). dx.

Utskriven den 1/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"