Föregående sida

Willy Borchert

f. 24/8 1922. Hemort: Berlin, Johannestal, Ostmarkstrasse 6.

Yrke/titel: Obergefreiter. Civilt yrke: Järnvägstjänsteman,  Reichsbahnarbeiter.

Registernummer: VII H 1035, 1035/ VII H Ry.

Truppförband: 1. Panzer-Jäger-Abteilung 11.

Identitetsnummer: 1911.

Truppförband: 3. Inf. Ers. Btl. mot. 8.

Närmaste anförvant: Vater: Willy Borchert

Adress: Berlin, Johannestal, Ostmarkstrasse 6.

Reste från Paulshafen den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ej känt (Burgsvik, Öja socken).

Avsänd till Karolinska Sjukh 15/60 1945.

Avsänd till U K 8/2 19.   (sic)

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L. ankomst 10/5 1945. (9/9 1945)

Hemsänd ej utr 25/5? -47.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"