Föregående sida

Johannes Hans Rackwitz

f. 20/6 1915. Hemort: Leipzig W 33. Kaiserstrasse 10.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Unteroffizier.            

Civilt yrke: Snickare.

Gift med Marianne.

Registernummer: VII H 1020.

Truppförband: Reserve Flakabteilung 431.

Identitetsnummer: 14.

Fältpostnummer: 29617.

Närmaste anförvant: Marianne Rackwitz.

Adress: Leipzig W 33. Kaiserstrasse 10.

Avreste från Paulshafen den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ronehamn.

Avsänd till lägret VII H 9/6 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Beredskapssjh Malmö 30/11 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9/5 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus för Vuln. sclopeter. man.(?) sin. dx. phlegmone.

Utskriven den 9/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"