Föregående sida

Alfred Rank

f. 27/3 1906. Hemort: Zoppot bei Danzig, Marienthal 5 D.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter.     

Civilt yrke: Arbetare. Arbeiter.

Registernummer: VII H 496.

Truppförband: Marine-Artillerie-Abteilung 534, 7.Batterie.

Identitetsnummer: O.31569/ 41 E.

Närmaste anförvant: Olga Rank.

Adress: Zoppot bei Danzig, Marienthal 5 d.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 12/5 1945 vid Südgotland.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen / Havdhem ankomst 11 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"