Föregående sida

Hans-Joachim Reinsch

f. 27/7 1918. Hemort: Breslau, Bismarckstrasse 25. (Staden ligger nu i Polen och heter Wrocław.) 

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Stabsgefreiter.              

Civilt yrke: Konditor.

Registernummer: VII H 358.

Truppförband: Nachrichten-Kompanie 823.

Fältpostnummer: 27802.

Identitetsnummer: 396   5./N.E.A.8.

Närmaste anförvant: Alfred Winkelmann.

Adress: Düsseldorf-Eller, Goldlackstrasse 20.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Östergarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen / Havdhem ankomst 9. / 5. 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"