Föregående sida

Oskars Rēķis

f. 22/7 1914. Hemort: Neresheim, Kreis Aalen, Württemberg Umsiedlungslager 18. (Dünaburg).

 

Nationalitet: Lett.

Grad: Leutnant.   

Civilt yrke: -

Registernummer: VII H 370. IR / 1091.

Truppförband: Lettische SS-Freiwilligen Legion Sammelstelle Windau.

Identitetsnummer: -

Närmaste anförvant: Konstanze Rēķis.

Adress: Neresheim, Kreis Aalen, Württemberg.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 12/5 1945 vid Herrvik, Östergarns socken.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till I R 12/10 1945.

Avsänd till Beredsksjh. Halmstad 29/11 1945.

Avsänd till Int. lägret i Gälltofta 5/1 1946.

Avsänd till Trelleborg 25/1 1946.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen / Havdhem ankomst 9 / 5 1945.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow.

Utlämnad till Sovjetunionen.

Fängslad 1946, arkbuserad 1947.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"