Föregående sida

Werner Richter

f. 4/4 1920. Hemort: Wilhelmshafen, Kulmerstrasse 15.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Soldat.                

Civilt yrke: -

Registernummer: VII L 928, VII H 928.

Truppförband:  -

Identitetsnummer: O 27565 / 40 S.

Fältpostnummer: 07830 D.

Närmaste anförvant: Frau Louise Richter.

Adress: Wilhelmshafen, Kulmerstrasse 15.

Avreste den 23/4 1945 från Danzigbukten.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 28/4 1945 vid Närs fyr, Närs socken.

Avsänd till lägret Havdhem 17/5 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst Obs! 28 / 4 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kr. Ingrid.

Inskriven den 28/4 1945 å Lärbro Krigssjukhus.

Utskriven den 17/5 1945.

 

 

27/4 1945.

Militärpost i Närs fyr telefonledes kl. 23,40. 4 tyska soldater i roddbåt till Närs fyr ... fr. ...

28/4 läkarundersökning av dr. Stenqvist.

-"- omhändertagna av militär personal o. förd till Lärbro.

28/4 medd. t. L.I.S.  (?)

Ej andra åtgärd/ OV    (?)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"