Föregående sida

Wilhelm Rosnowski

f. 11/12 1920. Hemort: Lauthenthal - Harz, Hindenburgstrasse 331.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter.              

Civilt yrke: Arbetare. Arbeiter.

Registernummer: VII H 434.

Truppförband: schwere Blankdraht-Kompanie 145 (motorisiert).

Identitetsnummer: 499 3.Inf.Ers.Btl.492.

Fältpostnummer: 104724.

Närmaste anförvant: Wilhelmine Rosnowski.

Adress: unbekannt.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Stångudden, Närs socken.

Avreste från Libau den 8/5 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"