Föregående sida

Fritz Braun

f. 24/6 1918. Hemort: München 9, Grünwalderstrasse 5 II.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Obergefreiter. Civilt yrke: Baggerführer.

Registernummer: VII H 91.

Truppförband: Stab/He.Pionier-Bataillon 671.

Fältpostnummer: 28 656.

Identitetsnummer: Stab Nachr.Zug Pi.Ers.Btl. 7 -184-

Närmaste anförvant: Josef Braun.

Adress: München 9, Grünwalderstrasse 5 II.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den 10/5 1945 vid i bogserbåten Gulbis eller dess pråm 832.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10/5 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"