Föregående sida

Ernest Balodis

f. 8/12 1910. Hemort: Riga, Christian-Baronstrasse 37.

Yrke/titel: Unteroffizier (Sergeant). Civilt yrke: Kontorist.

Anlände kl. 06.00 den 10/5 1945 till Faludden i Öja socken med bogserbåten Gulbis wller pråmen 832.

Registernummer: VII H 384. IR/914.

Truppförband: 15.lettische Infanterie-Division 15.

Fältpostnummer: -

Närmaste anförvant: Emilia Penasä, (Bekannte).

Adress: Gross-Endersdorf bei Kahla- / Thüringen.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) vid Faludden/Gotland.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till I R 12/10 1945.

Avsänd till Beredsksjh Halmstad 29/11 1945.

Avsänd till Int. lägret i Gälltofta 5/1 1946.

Avsänd till Trelleborg 25/1 1946.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10./5. 1945.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow

Utlämnad till Sovjetunionen.

Fängslad 1946, arkebuserad 1947.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"