Föregående sida

Harri Schernell

f. 17/1 1923. Hemort: Wilhelmshorst bei Potsdam, Roseweg. (Neubau Speer).

Nationalitet: Tysk.

Grad: Grenadier.              

Civilt yrke: Kraftfahrer.

Registernummer: VII H 544.

Truppförband: (Feld) Sanitäts-Abteilung 13/3.Kompanie.

Identitetsnummer: 5812/Inf.Ers.Btl.479.

Fältpostnummer: 07830 D.

Närmaste anförvant: Vater: Willi Schernell.

Adress: Wilhelmshorst bei Potsdam, Roseweg (Neubau Speer).

Avreste den 23/4 1945 från Danzigbukten.

Tillfångatagen (omhändertagen) vid Närs fyr, Närs socken OBS 28/4 1945. (Egentligen den 27/4!)

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem 17. / 5. 1945.

Avtp 2/12 1945 med "Kr. Ingrid".

 

27/4 1945.

Militärpost i Närs fyr telefonledes kl. 23,40.

4 tyska soldater i roddbåt till Närs fyr ... fr. ...

28/4 läkarundersökning av dr. Stenqvist.

-"- omhändertagna av militär personal o. förd till Lärbro.

28/4 medd. t. L.I.S.  (?)

Ej andra åtgärd/ OV    (?)

 

Inskriven den 28/4 1945 å Lärbro Krigssjukhus.

Utskriven den 17/5 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"