Föregående sida

Werner Schimpf

f. 5/6 1920. Hemort: (Naumburg / Saale, Blumenstrasse 9)  Berlin N, W. Wickinger-Ufer 6 II/II.

Nationalitet: Tysk.  

Grad: Obergefreiter.      

Civilt yrke: Kaufmann. Angestellter O (Verw.-Angestellter).

Registernummer: VII H 429.

Truppförband: 6. Fe.Betr.Kp.z.b.V./N.303.  (Nachrichten-Abteilung 303)

Identitetsnummer: 753 Inf.Pz.Jäg.E.Kp.228.

Fältpostnummer: 20678.

Närmaste anförvant: Familie Gerhard Hinze.

Adress: (Naumburg / Saale, Blumenstrasse 9).

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Stångudden, Närs socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Hässleholm 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11 / 5 1945.

Avtp 15/12 1945 med "Beloostrow".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"