Föregående sida

Max Schlauer

f. 6/1 1904. Hemort: Flensburg, Schlosstrasse 3.

Nationalitet: Tysk.  

Grad: Matr. Hauptgefreiter.               

Civilt yrke: Sjöman. Seemann.

Registernummer: VII H 139.

Truppförband: Hafenkapitän Windau. (Marine)

Identitetsnummer: O 88/17 S.

Närmaste anförvant: Frieda Schlauer.

Adress: Flensburg, Schlosstrasse 3.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Östgotland.

Avsänd till UK 30/5 1945.   (H226)

Avsänd till Flyktingsjukhuset, Malmö 30/11 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen/Havdhem 9/5 1945.

Utr. 14/9 1945.

Förpassningsbesl. / Ea

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"