Föregående sida

Hans-Georg Schmalz

f. 26/7 1911. Hemort: Köthen / Anhalt, Göringstrasse 4.

Nationalitet: Tysk.  

Grad: Unteroffizier.                

Civilt yrke: Fuhrunternehmer.

Registernummer: VII H 441.

Truppförband: 1./Flak-Scheinwerfer-Abteilung 618.

Identitetsnummer: 184  1.Res.Flakschw.Abt.618.

Fältpostnummer: L 08846.

Närmaste anförvant: Marie Schmalz.

Adress: Köthen / Anhalt, Göringstrasse 4.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Stångudden, Närs socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11 / 5 1945.

Avtp 3/12 1945 med "Kuban".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"