Föregående sida

Fritz Schmidt

f. 8/12 1912. Hemort: Köln-Hohlweide, Piccoloministrasse 276.

Nationalitet: Tysk.  

Grad: Obergefreiter.               

Civilt yrke: Murare. Maurer.

Registernummer: VII H 270.

Truppförband: 2./schwere Flak-Abteilung 218 (E).

Identitetsnummer: 617,  3./lei.Flak Ers.Abt.94.

Närmaste anförvant: Gertrud Schmidt.

Adress: Köln-Hohlweide, Piccoloministrasse 276.

Fältpostnummer: L 54527.

Avreste från Libau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10. / 5. 1945.

Avtp 3/12 1945 med "Kuban".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"