Föregående sida

Karl Schramm

f. 16/4 1912. Hemort: Heidenheim / Kastorstrasse 67.

 

Nationalitet: Tysk.  

Grad: Stabsgefreiter.

Civilt yrke: Gummiwalzenmacher.

Registernummer: VII H 503.

Truppförband: 3./schw. Artillerie-Abteilung 615.

Fältpostnummer: 17301.

Identitetsnummer: 428/ 2.Batt.schw.Ers.Abt.61.

Närmaste anförvant: Mutter Pauline Schramm.

Avreste från Paulshafen den 8/5 1945.

Adress: Heidenheim / Kastorstrasse 67

Tillfångatagen (omhändertagen) den 12/5 1945 vid Fårösund, Bunge socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 12/5 1945.

Avtp 3/12 19456 med "Kuban".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"