Föregående sida

Walter Schulz

f. 18/12 1907. Hemort: Ruhlsdorf bei Teltow, Teltowerstrasse 37.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter.                 

Civilt yrke: Schlosser.

Registernummer: VII H 464.

Truppförband: Panzer-Regiment 29.

Fältpostnummer: 05362 A.

Identitetsnummer: 643  1.Pz.Ers.Abt.5.

Närmaste anförvant: Frida Schulz.

Adress: Ruhlsdorf bei Teltow, Teltowerstrasse 37.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Stångudden, Närs socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11 / 5 1945.

Avtp 3/12 1945 med "Kuban".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"