Föregående sida

Karl Schwenn

f. 15/3 1909. Hemort: Hamburg-Meilsdorf, Post Siek bei Trittau / Kreis Stormann.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter.                

Civilt yrke: Büroangestellter.

Registernummer: VII H 148.

Truppförband: 1./Pionier-Bataillon 290.

Fältpostnummer: 30789.

Identitetsnummer: 6219,  1./Pi.Btl.290.

Närmaste anförvant: Emmy Schwenn.

Adress: Hamburg-Meilsdorf, Post Siek bei Trittau / Kreis Stormann.

Avreste den 8/5 1945 från Paulshafen.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 10/5 1945 vid Katthammarsvik, Östergarns socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Hässleholm 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen / Havdhem ankomst 9. / 5. 1945.

Avtp 15/12 1945 med "Beloostrov".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"