Föregående sida

Alois Staffl

f. 16/6 1924. Hemort: Gurdau Nieder Donau.

 

(el. Staffel).

Nationalitet: Österrikare (tysk, Österrike var sedan 1938 en del av Tyskland, Ostmark).

Grad: Gefreiter  W.S.S.      

Civilt yrke: Smedlärling.

Registernummer: VII H 1036.

Identitetsnummer: 1182 /3.Scherskomp.

Truppförband: 3. Sanitäts-Ersatz-Kompanie D.W.44.

Närmaste anförvant: Fadern: Andreas Staffl.

Adress: Gurdau, Nieder Donau H. 78.

Avreste från Paulshafen den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ronehamn.

Avsänd till Havdhem 26/6 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9/5 1945.

Avtp 3/12 1945 med "Kuban".

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"