Föregående sida

Karl Syré

f. 4/5 1905. Hemort: Berlin-Charlottenburg, Oranienstrasse 5.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter.                 

Civilt yrke: Kunstgewerbler.

Registernummer: VII H 519.

Truppförband: Oberkommando Heeresgruppe Nord.

Fältpostnummer: 00660.

Identitetsnummer: 179  4.Feldrekruten I.R.242 1.Kp.

Närmaste anförvant: Fritzi Syré.

Adress: Berlin-Charlottenburg, Oranienstrasse 5.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 12/5 1945 vid Herrvik, Östergarns socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 12 / 5 1945.

Avtp 3/12 1945 med "Kuban".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"