Föregående sida

Wilhelm Süssmilch

f. 2/2 1906. Hemort: Schlewecke / Harz.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Stabsgefreiter.               

Civilt yrke: Leitungsaufseher.

Registernummer: VII H 437.

Truppförband: schwere Blankdraht-Kompanie 145.

Fältpostnummer: 04 724.

Identitetsnummer: 13  5.Fsp.Kol.

Närmaste anförvant: Hildegard Süssmilch.

Adress: Schlewecke / Harz, Adolf-Hitlerstrasse 17.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Stångudden, Närs socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Flyktingsjukhuset, Malmö 30/11 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11 / 5 1945.

Avtp 15/12 1945 med "Beloostrov".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"