Föregående sida

Max-Friedrich Sziede

f. 13/7 1899. Hemort: Artern / Thüringen Kreis Sangerhausen.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Hauptmann.              

Civilt yrke: Språklärare i franska och engelska.

Gift med Änne.

Registernummer: VII H 982.

Truppförband: Artillerie-Regiment 187 Bat.11.

Identitetsnummer: 140 Art.Reg.187, B11.

Närmase anförvant: Änne Sziede.

Adress: Artern / Thüringen Kreis Sangerhausen.

Avreste från Paulshafen den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ronehamn.

Avsänd till Havdhem 26/6 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9 / 5 1945.

Avtp 15/12 1945 med "Beloostrow".

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus.

Utskriven den 26/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"