Föregående sida

Heinz Sönksen

f. 20/11 1924. Hemort: Schleswig, Flensburgerstrasse 80.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obergefreiter.                        

Civilt yrke: Katasterzeichner.

Registernummer: VII H 48.

Truppförband: Stab Batterie Artillerie-Regiment 225.

Fältpostnummer: 33634

Identitetsnummer: St BATTR./A.E.A.30   -316-.

Närmaste anförvant: Jenni Sönksen.

Adress: (24) Schleswig, Flensburgerstrasse 80.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Burgsvik, Öja socken. 

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Flyktingsjukhuset, Malmö 30/11 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 9 / 5 1945.

Avtp 15/12 1945 med "Beloostrov".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"