Föregående sida

Eckart Teichgräber

f. 30/3 1917 (el. 30/9 1917). Hemort: Heidelberg, Lessingstrasse 6.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Obermaat.                         

Civilt yrke: Bilmontör.

Registernummer: VII H 947 947 VII L.

Truppförband: Hafenkapitän Windau.

Fältpostnummer: M 22648.

Närmaste anförvant: Moder: Martha Teichgräber.

Adress: Stockheim in Oberhessen, Bahnhofstrasse 25.

Avreste från Libau den 4/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 5/5 1945 vid Slite, Othems socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 5 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

Inskriven den 5/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus. Frisk.

Utskriven den 1/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"