Föregående sida

Gerhard Templiner

f. 18/10 1920. Hemort: Berlin № 4 Strelitzerstrasse 14.

 

Nationalitet: Tysk.

Grad: Unteroffizier.

Civilt yrke: Arbetare.

Registernummer: VII H 1023. 1023 VII L.

Truppförband: 1./Infanterie-Ersatz-Bataillon 196.

Fältpostnummer: 23815E.

Identitetsnummer: 1125.

Närmaste anförvant: Tant: Helene Templiner.

Adress: Berlin Nr 4 Strelitzerstrasse 14.

Avreste från Paulshafen den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ronehamn.

Lazarett Visby, 26/9 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Beredskapssjh Malmö 29/11 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9/5 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrov.

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus för Vuln. contus. forcii.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"