Föregående sida

Karl Albin Tracksdorf

f. 23/11 1913. Hemort: Altenburg, Thüringen, Knauschestrasse 6.

 

(el. Tracksdorff. Traxdorf).

Nationalitet: Tysk.

Grad: Oberfeldwebel.                  

Civilt yrke: Skräddare.

Registernummer: VII H 1040. 1040 VII L.

Truppförband: Luftwaffe, Truppenteil (?).      51764.

Identitetsnummer: 23.

Fältpostnummer: L 12042.

Närmaste anförvant: Hustrun Johanna Tracksdorf.

Adress: Altenburg, Thüringen, Knauschestrasse 6.

Avreste från Libau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Sydgotland. (Othem?).

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus.   Frisk.

Utskriven den 1/6 1945.

 

 

(Jag är inte helt säker på att han är rätt person för att passa in på nedanstående, men nästan! ML). Planet, Fieseler Fi 156 Storch (KP+GI), nödlandade kl. 03.30 i Othem. Det sändes till Sovjetunionen den 27/8 1945. 3 besättningsmedlemmar.

 

Tyska flygare knackade på hos kyrkoherden i Othem

Även flygare ha kommit till Gotland. Vid 1/2 3-tiden i natt väcktes kyrkoherde Wernberg i Othem av två tyska flygare, en överfältväbel och en fältväbel, som vid 1-tiden gått ned med sitt flygplan på Othemsvallen, och sedan marscherat till prästgården och ringt på där för att anmäla sin ankomst. Kyrkoherden

följde med dem till planet, som bevakades av en tredje kamrat, en fältväbel, tog hand om deras eldhandvapen och underrättade militären, som sedan svarat för övriga åtgärder.

De tre flygarna voro sydtyskar och kommo från Kurland. De berättade, att det ännu i går rasade hårda strider där, och att massor av stridande stupat. Alla tre syntes vara mycket glada över att nu vara på Gotland.

Även till Näs anlände vid 3-tiden i natt ett tyskt plan, som landade nära kyrkan. Det hade fyra tyska militärer ombord. Båda planen äro tyska spaningsplan av typen Storch.

Planet i Näs landade mellan kl. 3,30 och 4 i morse omkring 700 meter från telefonstationen, och landningen gick perfekt. De fyra männen voro mycket glada att ha kommit till Gotland och bjödos in på kaffe i en näraliggande gård. Samtidigt med att planet gick ner underrättades militären, som vid 6,30-tiden tog hand om männen. (Gotlänningen 9/5 1945)

 

---------------

  

Othemsherden fick besök av tyska flygare

Två tyska plan har i natt landat på Gotland. I Othem gick ett litet spanings- plan medförande tre uniformerade tyska soldater ner på idrottsplatsen och

vid ungefär samma tid landade ett tyskt mindre bombplan på Näslandet i omedelbar närhet av Näs kyrka. Med detta plan följde fyra tyskar, ingen av

dem var flygkunnig, men trots detta hade man klarat planet ända från Windau. De sju tyskarna har omhändertagits av de militära myndigheterna och förts till krigssjukhuset i Lärbro.

 

- Klockan halv fyra knackade det på prästgårdens dörr, berättar kyrkoherde Wernberg för GF. Jag vaknade, klädde mig hastigt och gick och öppnade. Utanför på trappan stod två tyska soldater, som när jag blev synlig i dörren gjorde stram honnör och frågade var de hamnat. När jag förklarade för dem

att de var på Gotland blev de synbarligen glada.

- Gott sei dank, sade den ene av de båda flygarna, en man i 30-årsåldern. Jag bjöd dem stiga in i prästgården, där de fick tvätta sig och snygga upp sig. Efter en stund kom ännu en tysk soldat gående utanför prästgården, Det var den tredje av passagerarna på planet, som av de båda övriga lämnats kvar för att vakta planet och de vapen som fanns i flygmaskinen. Sedan vi gemensamt varit nere och hämtat de vapen som flygarna medfört, satte vi oss att invänta militären, som jag tidigare underrättat. Under väntetiden bjöd jag de tre flygarna på kaffe som de med verklig andakt förtärde.

 

Ännu i går strider Kurland.

Under kaffedrickandet lossnade de tres tungor och de berättade bl. a. att de startat från Kurland tidigt på morgonen för att flyga till Gotland. I sällskap hade man haft ett annat plan med fyra passagerare som också satt kurs på Gotland.

- Ännu i går pågick våldsamma strider i Kurland, berättade en av flygarna, som sade sig ha tjänstgjort som ambulansflygare under hela kriget. På sin flygardräkt hade han också märken som visade att han varit med om fälttåget i Afrika, Italien samt på Västfronten och Ostfronten. 

Alla tre var ytterligt tacksamma för att allt var över nu. Fredsbudskapet hade de fått i går i Kurland. Efter några timmar anlände den svenska militären och tog hand om tyskarna, som fördes till krigssjukhuset i Lärbro. Deras plan, som är fullständigt oskadat, står fortfarande kvar på Othems idrottsplats. Planet bevakas av militär personal.

 

Ingen kunde flyga - rymde med flygplan.

På Näslandet, närmare be stämt på fältet vid Näs kyrka landade tidigt i morse ett tyskt militärplan med 4 passagerare ombord. Av allt att döma synes detta  vara det plan som de vid Othem landade tyskarna upp gett samtidigt skulle ha startat från Kurland.

 

 - Klockan var väl något över halv fyra när några tyska flygare kom och bankade på hos oss, berättar lantbrukare Birger Gardell i Näs. Jag underrättade naturligtvis genast militären och under tiden bjöd vi flygarna på kaffe och smörgåsar som de av allt att döma lät sig väl smaka. Efter några timmar anlände en militärstyrka och tog hand om tyskarna som fördes till Lärbro.

 

De i Näs landade tyskarna har berättat att de tidigt i morse lämnade Windau med kurs på Gotland. Ingen av dem var flygkunnig, men man lyckades i alla fall starta planet och få upp det i luften. Sedan flög man på "känn" hela tiden och nådde Gotland vid 3-tiden på morgonen.

Efter att ha kretsat omkring över Näslandet en stund valde man fältet vid Näs kyrka till landningsplats och trots att ingen av tyskarna någonsin gjort en landning lyckades man komma helskinnad ner, till och med utan att skada planet. (Gotlands Folkblad 9/5 1945)

 

------------------

    

Tyskt plan landar på Othems idrottsplats.

Kom från Kurland med tre soldater ombord.

Ett tyskt spaningsplan gjorde på morgontimmarna i dag en perfekt landning på idrottsplatsen i Othem sedan man kretsat nästan en timme över bygden för att söka en lämplig  plats att gå ned på.

I planet befann sig tre unga tyska militärer, en överfältväbel och två fältväblar, som flytt från Kurland omedelbart före stridernas upphörande i natt och de uttryckt sin stora tillfredsställelse över att ha kommit på svensk botten.

Under tisdagen hade hårda strider förekommit på den del av baltiska fronten som ännu fanns kvar och många hade stupat under den sista dagens strider. De omtalade också att rätt stora kontingenter givit sig därifrån sjövägen med de olika farkoster som stodo till buds.

Flygplanets landning observerades inte omedelbart och soldaterna gingo därför upp till prästgården och knackade på samt fingo stanna där tills militär anlände och tog hand om dem. (Gotlands Allehanda 9/5 1945)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"