Föregående sida

Jānis Bergs

f. 23/6 1926. Hemort: Gemeinde Korses Krs. Cesis.

Yrke/titel: Soldat (Menig). Civilt yrke: Lantbrukare (Landwirt).

Anlände kl. 06.00 den 10/5 1945 till Faludden i Öja socken med bogserbåten Gulbis wller pråmen 832.

Registernummer: VII H 385.

Truppförband: 19. lettische Freiwilligen Infanterie-Division 19.

Fältpostnummer: 10117.

Identitetsnummer:

Närmaste anförvant: Wilhelm Bergs.

Adress: Gmde. Korses, Krs. Cesis/Lettland.

Avreste från Windau den 8/5 1945.

Tillfångatagen (omhändertagen) vid Faludden/Gotland.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till I R 12/10 1945.

Avsänd till Bersjh. Kalmar 28/11 1945.

Avsänd till Beredskapssjukhuset Hässleholm 13/1 1946.

Avsänd till Rinkaby 18/1 1946-

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"