Föregående sida

Alois Urie

f. 23 (el. 24)/4 1915. Hemort: Augsburg-Haunstetten, Flachsstrasse 8.

Nationaliet: Tysk.

Yrke/titel: Unteroffizier. Civilt yrke: Schlosser.

Registernummer: VII H 310.

Truppförband: 4./schwere Flak-Abteilung 618.

Identitetsnummer: 126, 3.B.Flak Abt.225.

Fältpostnummer: L47362.

Närmaste anförvant: Rosa Urie.

Adress: (13b) Augsburg-Haunstetten, Flachsstrasse 8.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 10/5 1945 vid Östergarn.

Avsänd till Rinkaby 1/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10. / 5. 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"