Föregående sida

Johannes von Twickel

f. 22/4 1903. Hemort: Ettal / Oberbayern.

 

(Freiherr).

Nationalitet: Tysk.

Grad: Forstmeister.                  

Civilt yrke: Forstmeister.

Registernummer: VII H 413.

Truppförband: Zivilverwaltung Kurland.

Fältpostnummer: -

Identitetsnummer: -

Närmaste anförvant: Ehefau: Maria Frfr. von Twickel. geb. Gräfin Waldstein.

Adress: Ettal / Oberbayern.

Avreste den 8/5 1945 från Libau.

Tillfångatagen: (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ljugarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge(internerings)läger Lingen, Havdhem ankomst 9. / 5. 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kr. Ingrid.

 

 

F Ö R T E C K N I N G. över vapen, vilka av lfsk i Roma d.t omhändertagits hos baltiska flyktingar den 9 och 10 maj 1945 i Herrvik och Ljugarn.

Automatgevär:  1 st. okänt fabrikat nr 54055   ägare Johannes F. Tvickel 

Pistoler:  1 st. nr. 43139  Dryse  ägare Johannes Twickel

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"