Föregående sida

Rudolf Turek

f. 9/4 1908. Hemort: Mönnichau Kreis Bielitz H 240. Oberschlesien.

 

Nationalitet: Polsk (Tysk).

Grad: Gefreiter.                          

Civilt yrke: Skomakare.

Registernummer: VII H 1014.

Truppförband: Pionier-Ersatz-Bataillon 17.

Fältpostnummer: 40402.

Identitetsnummer: 1972.

Närmaste anförvant: Hustru: Marie Turek .

Adress: Mönnichau Kreis Bielitz H 240. Oberschlesien.

Avreste den 8/5 1945 från Paulshafen.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ronehamn.

Avsänd till lägret VII H 9/6 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 till Gdansk.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"