Föregående sida

Heinrich Waldau

f. 6/1 1921. Hemort: Sillium (el. Silliun) Post Holle Kreis Marienburg ( / Hannover).

 

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Gefreiter. Civilt yrke: Arbetare. Arbeiter.

Registernummer: VII H 440.

Trupptillhörighet: schwere Blankdraht-Kompanie 145.

Identitetsnummer: 5476  3.Fsp.Na.Ers.Abt.13.

Fältpostnummer: 04724.

Närmaste anförvant. Vater. Heinrich Waldau.

Adress: (20) Sillium (Silliun) Post Holle Kreis Marienburg.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Stångudden, När socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"