Föregående sida

Vincas Zenkevičius

f. 17/10 1906. Hemort: Padlese bezirk Balbierskis / Litauen.

Nationalitet: Litau.

Grad: Oberarzt (Överfältläkare).            

Civilt yrke: Läkare. Arzt.

Registernummer: VII H 350. IR / 1096.

Truppförband: litauisches Bataillon 256.

Identitetsnummer: 221/Lit.Ers.Kp.

Fältpostnummer: 35959.

Närmaste anförvant: Danutie Vilkutaitis.

Adress: Deggendorf, Ritter von Epp Platz 432.

Avreste den 8/5 1945 från Paulshafen.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 10/5 1945 vid Katthammarsvik, Östergarns socken.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till I R 12/10 1945.

Avsänd till Garnissjh Eksjö 25/11 1945.

Avsänd till Int.lägret i Gälltofta 5/1 1946.

Avsän till Trelleborg 25/1 1946.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen / Havdhem ankomst 10. / 5. 1945.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrov.

Utlämnad till Sovjetunionen.

I Gulag sex år, Bratsk.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"