Föregående sida

Pēteris Ziemelis

f. 1/9 1918. Hemort: Gemeinde Bebrene Kreis Illuxt  (Ilupske).

Nationalitet: Lett.

Grad: Leutnant.   

Civilt yrke: Kooperator.

Registernummer: VII H 383, IR/1092.

Truppförband: SS-Frw.Legion, Sammelstelle, Windau.

Truppförband: Pz. Jg. Abt. 1329.

Närmaste anförvant: Jazeps Zimelis (Bruder)

Adress:  Rickersdorf bei Nürnberg, HD-Lager.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen: (omhändertagen) den 12/5 1945 vid Herrvik, Östergarns socken.

Avsänd till I Ry 3/10 1945.

Avsänd till I R 12/10 1945.

Avsänd till Beredsksjh Halmstad 29/11 1945.

Avsänd till Int. lägret Gälltofta 5/1 1946.

Avsänd till Trelleborg 20/1 1946.

Krigsfånge(internerings)läger Lingen/Gotland ankomst 9. / 5. 1945.

Avtp 25/1 1946 med Beloostrow.

Utlämnad till Sovjetunionen.

Fängslad 1946, arkebuserad 1947.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"