Föregående sida

August Zimmermann

f. 14/1 1916. Hemort: Weingarten / Baden, Joehlingerstrasse 11.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Oberfeldwebel.                

Civilt yrke: Boktryckare. Buchdrucker.

Registernummer: VII H 184.

Truppförband: Sturm-Bataillon (motorisiert) Kurland 2.Kp.

Fältpostnummer: 03909 E.

Identitetsnummer: 29   Aufkl.Gruppe 2 (H) 23.

Närmaste anförvant: Margarete Zimmermann.

Adress: Weingarten / Baden, Joehlingerstrasse 11.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i bogserbåten Gulbis eller pråmen 832.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Hässleholm 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen/Havdhem ankomst 9. / 5. 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"