Föregående sida

Richard-Ernst Zinke

f. 21/10 1899. Hemort: Köthensdorf-R. 34, Bezirk Leipzig.

Nationalitet: Tysk.

Grad: Oberfeldwebel.                  

Civilt yrke: Tjänsteman.

Registernummer: VII H 1057. 1057 VII L.

Truppförband: Ortskommandantur I/633.

Fältpostnummer: 30447.

Identitetsnummer: 17.

Närmaste anförvant: Hustru: Rosa Zinke

Adress: Köthensdorf-R. 34, Bezirk Leipzig.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i bogserbåten Gulbis eller pråmen 832.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VIIL L ankomst 10 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

Inskriven å Lärbro Krigssjukhus den 10/5 1945 för Vuln. sclopeter. metatorsal. dx.  (=skottskada i höger mellanfot).

Utskriven den 1/6 1945.                               

Fru von Sievers  Tel.: 23 09 45.

Zinke, Rickard  född den 21.10.99

tysk

Zinke vill ha ett intyg på att han var skadad när han kom till Militärlasarettet i Lärbro samt under vilken tid han vistats där.

Poliseringar 1945 saknas.

 

meddelat fru v. Sievers 9.10.59 att vi inte har ng. uppgift om ... . Han ska via UD skaffa uppgifter fr. Försvarsmakten

7.19.1959

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"