Föregående sida

Fritz Walter

f. 16/3 1912. Hemort: Liegnitz. Breslauerstrasse 107.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Obergefreiter. Civilt yrke: Snickare.

Gift med Hildegard.

Registernummer: VII H 985.

Trupptillhörighet: Baukol 115.  (Pionier-Sturmboot-Kompanie 903)

Identitetsnummer: 279.

Fältpostnummer: -

Närmaste anförvant: Hustru: Hildegard Walter.

Adress: Liegnitz. Breslauerstrasse 107.

Avreste den 8/5 1945 från Paulshafen.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 9/5 1945 vid Ronehamn.

Avsänd till lägret VII H 9/6 1945.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 9 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 

Inskriven den 9/5 1945 å Lärbro Krigssjukhus för Vuln. sclopter. reg. ...? dx. et. oculi. sin..

Utskriven den 9/6 1945.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"