Föregående sida

Georg Wedlich

f. 18/4 1907. Hemort: Breslau 16, Tiergartenstrasse 33.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Stabsgefreiter.

Registernummer: VII H 481.

Trupptillhörighet: Flak-Scheinwerfer-Abteilung 618.

Identitetsnummer: 68  I.Flak Rgt.7 Stab.

Fältpostnummer: L08846.

Närmaste anförvant: Klara Wedlich.

Adress: ?

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 10/5 1945 vid Bungenäs, Bunge socken.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 11 / 5 1945.

Avtp 15/12 1945 med Beloostrow

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"