Föregående sida

Wolfgang Wendt

f. 5/7 1921. Hemort: Hamburg-Stellingen, Olloweg 17.

Nationalitet: Tysk.

Yrke/titel: Obergefreiter. Civilt yrke: Murare. Maurer.

Registernummer: VII H 497.

Truppförband: 9./Artillerie-Regiment 218.

Identitetsnummer: 5334/1.L.E.B.A.R.22.

Fältpostnummer: 10189 D.

Närmaste anförvant: Vera Wendt.

Adress: (24) Hamburg-Stellingen, Olloweg 17.

Avreste den 8/5 1945 från Windau.

Tillfångatagen (omhändertagen) den 11/5 1945 vid Östergarn.

Avsänd till Rinkaby 4/10 1945.

Avsänd till Trelleborg 1/12 1945.

Krigsfånge-(internerings-)läger Lingen, Havdhem ankomst 10 / 5 1945.

Avtp 2/12 1945 med Kuban.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"